Xây dựng nhân cách văn hóa - những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam / (Record no. 4697)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00885nam a22002297a 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160721165827.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140417s2012 xxu|||||||||||||||||vie||
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 50000
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc VICAS
Ngôn ngữ biên mục vie
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hoàng, Tuấn Anh
245 1# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Xây dựng nhân cách văn hóa - những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam /
Thông tin trách nhiệm Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Chí Bền, Từ Thị Loan, Vũ Anh Tú
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 320 tr. ;
Khổ 21 cm.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nhân cách văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xây dựng nhân cách
900 ## - Tên cá nhân-Tham khảo-Tương đương hoặc gần giống [LOCAL, CANADA]
Số hiệu AutoID: 4581
Nhan đề hoặc từ ngữ liên quan đến tên MFN: NULL
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Ngày sửa: 17/04/2014 15:40
b Người nhập: Nguyễn Thị Hải_18_2014
c Ngày nhập: 17/04/2014 15:40
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Kho tài liệu Hà Nội 14/07/2016   VV.02996 14/07/2016 14/07/2016 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Kho tài liệu Hà Nội 14/07/2016   VV.02997 14/07/2016 14/07/2016 Sách