Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Công tác xây dựng Đảng về kiểm tra chính trị, tư tưởng, giáo dục cần đi sớm một bước

11/01/2021

Chiều 11.1 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Tới dự Hội nghị có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL  Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TW, đại diện Cấp ủy của 72 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Tạ Quang Đông nhấn mạnh, quán triệt, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,  Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về VHTTDL và gia đình; nỗ lực phấn đấu thi đua với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khai mạc hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh đọc báo cáo

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng văn bản quy pháp luật được chú trọng và triển khai có hiệu quả, là năm hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ. Công tác xây dựng và phát triển văn hóa được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội có nhiều tiến bộ năm sau tốt hơn năm trước, Bộ đã lập 8 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội và việc phòng chống dịch Covid 19 tại một số tỉnh, thành phố, đã kịp thời chấn chỉnh các hoạt động lễ hội để phù hợp với thuần phong mỹ tục, không để xảy ra hiện tượng phản cảm.

Ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ  phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham luận

Các chương trình nghệ thuật, đợt phim, các hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc thi như: Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc, Cuộc thi tài năng nghệ sĩ múa, Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân ca toàn quốc…; Các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước được quan tâm chỉ đạo...Công tác quản lý nhà nước về gia đình được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Việc tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

 

Trao Bằng khen, Giấy khen cho các đảng viên, tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2020 các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao trên toàn quốc đã giảm về số lượng và quy mô, lùi hoặc hoãn tổ chức các giải thể thao. Bộ đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao sắp tới như Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games lần thứ 31 năm 2021), Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games 11 năm 2021) tổ chức tại Việt Nam...

Về Du lịch, dịch Covid-19 có tác động lớn nhưng nhờ sự nỗ lực, phối hợp của toàn ngành và triển khai thực hiện các chương trình kích cầu du lịch nội địa, khách du lịch nội địa đã tăng cao trong các tháng cuối năm. Đặc biệt năm 2020, Du lịch Việt Nam đoạt 3 giải thưởng du lịch thế giới: Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á, Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á và Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, năm 2020 công tác xây dựng Đảng  đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã chỉ đạo thành công Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng thời gian, quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Công tác kiện toàn các tổ chức đảng, kiện toàn cấp uỷ, phát triển đảng viên, xét chuyển đảng chính thức, xét huy hiệu đảng được tiến hành thường xuyên đúng quy trình, quy định; Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng chi bộ dần đi vào nề nếp; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được triển khai có hiệu quả, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh đánh giá, năm 2021, dự báo tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn. Đặc biệt năm 2021 là năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Trước tình hình đó đòi hỏi các cấp, các ngành đặc biệt là ngành VHTTDL cần chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19

Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ và Nghị quyết Đại hội cấp mình vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh, chỉ tiêu cụ thể năm 2021 của toàn Đảng bộ là 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 100% các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Đại hội cấp trên; Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2021. 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ít nhất từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chỉ đạo của cấp ủy trực thuộc. Theo Bộ trưởng, năm 2020 có đặc điểm lớn là dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến hầu hết mọi hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, trong đó ngành VHTTDL là ngành bị ảnh hưởng nặng nề, Du lịch “đóng băng”, Thể thao, Văn hóa cũng tương tự như vậy. Công tác xây dựng Đảng phải chỉ đạo nhiệm vụ chính trị. Đặc thù của ngành là hoạt động tập trung đông người, nếu không chỉ đạo, điều hành tốt thì nguy cơ vỡ trận là rất có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong các hoạt động công tác chỉ đạo đã rất sát sao, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch nên đảm bảo an toàn, không xảy ra các sự cố”, Bộ trưởng nhận định.

“Đối với hoạt động du lịch, qua 2 lần kích cầu đem lại hiệu quả, tín hiệu khởi sắc rõ rệt; hoạt động Thể thao đã tổ chức giải V-League và nhiều giải khác trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp như vậy việc tổ chức được giải là niềm mơ ước của rất nhiều quốc gia, đây là thành công lớn. Lĩnh vực Văn hóa, quản lý hoạt động lễ hội đi vào nề nếp hơn, di sản đạt nhiều kết quả. Công tác chỉ đạo ở các cấp đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành”, Bộ trưởng nói.

Về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, từ góc độ Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, sự phối hợp trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã làm khá tốt; trong đó nội bộ đoàn kết trên tinh thần nguyên tắc, đây là nét nổi bật cần kế thừa, phát huy truyền thống quý báu này trong thời gian tới. “Công tác xây dựng Đảng về kiểm tra chính trị, tư tưởng, giáo dục cần đi sớm một bước, sớm phát hiện những biểu hiện lệch lạc để chấn chỉnh kịp thời về nhận thức, tư tưởng. Nguy cơ mất đoàn kết nội bộ là luôn luôn có, do vậy các chi bộ, chi ủy cần sớm phát hiện không để vụ việc trầm trọng dẫn tới phải kỷ luật là điều không ai muốn”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các Đảng viên, tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong năm qua.