Hướng dẫn sử dụng thư viện

27/06/2016

 

Hướng dẫn Bạn đọc sử dụng trang Opac

HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC

SỬ DỤNG TRANG THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG

Trang OPAC của phần mềm thư viện truyền thống của Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho phép bạn đọc  truy cập vào để tìm kiếm các tài liệu hiện có trong thư viện cũng như thực hiện các tính năng khác theo cấu hình của cán bộ quản trị thư viện. Qua giao diện OPAC, bạn đọc có thể sử dụng các tính năng sau đây:

·         Cho phép bạn đọc tìm kiếm tài liệu muốn mượn, xem trạng thái tài liệu, các thông tin về tài liệu

·         Cho phép bạn đọc quản lý tài khoản của mình

·         Cho phép bạn đọc đặt mượn tài liệu, gửi các đề xuất mua tới thư viện

·         Bình luận và đánh giá một tài liệu trên giao diện OPAC

·         Tạo các giá sách ảo lưu trữ tài liệu yêu thích của bạn đọc

I. TÌM KIẾM DỮ LIỆU TRÊN OPAC.

1. Tìm kiếm nhanh tài liệu trên giao diện OPAC

1.1 Các bước tìm kiếm tài liệu

Để tìm kiếm nhanh một tài liệu trên giao diện OPAC, bạn thực hiện các bước sau đây:

·         Lựa chọn thông số tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm nhanh

 

·         Nhập từ khóa tìm kiếm vào trong thanh công cụ tìm kiếm, chọn Tìm kiếm để tìm kiếm tài liệu bạn cần.

·         Phần mềm sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả tìm kiếm trên giao diện Opac.

 

·         Tìm tài liệu bạn muốn tìm trong danh sách kết quả tìm kiếm sau đó click vào tên nhan đề để xem thông tin chi tiết về tài liệu: Nhan đề, tác giả, số Đăng kí cá biệt, Chỉ số phân loại…

1.2. Các thông số tìm kiếm trong mục tìm kiếm nhanh trên OPAC

Trên công cụ tìm kiếm nhanh trên giao diện OPAC bạn có thể thực hiện các tìm kiếm sau đây:

·         Tìm kiếm theo từ khóa bất kỳ: Hệ thống sẽ tìm kiếm cho bạn đọc tất cả các tài liệu có chứa các từ trong từ khóa tìm kiếm

·         Tìm kiếm nhan đề: Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu có nhan đề chứa từ khóa tìm kiếm

·         Tìm kiếm theo tác giả

·         Tìm kiếm theo chủ đề

·         Tìm kiếm theo số tiêu chuẩn (ISBD, ISSN)

·         Tìm kiếm theo thông tin tùng thư

·         Tìm kiếm theo ký hiệu phân loại

2. Tìm kiếm nâng cao tài liệu trên giao diện OPAC

2.1. Các bước tìm kiếm nâng cao tài liệu

Để tìm kiếm nâng cao tài liệu trên giao diện OPAC, bạn thực hiện các bước sau đây:

·         Chọn biểu tượng danh mục trên giao diện Opac, sau đó chọn Tìm kiếm nâng cao

 

·         Giao diện tìm kiếm nâng cao trên giao diện Opac được hiển thị:

 

·         Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập từ khóa tìm kiếm vào thanh công cụ tìm kiếm trên giao diện tìm kiếm nâng cao

·         Chọn Tìm kiếm. Phần mềm sẽ tiến hành tìm kiếm các tài liệu phù hợp trong cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả tìm kiếm trên giao diện Opac

 

2.2. Các thông số tìm kiếm trong tìm kiếm nâng cao trên giao diện OPAC

Trong công cụ tím kiếm nâng cao, bạn có thể tìm kiếm tài liệu theo các thông số sau đây:

·         Tìm kiếm theo từ khóa bất kỳ: Kết quả tìm kiếm là tất cả các tài liệu liên quan đến từ khóa tìm kiếm của bạn đọc

·         Tìm kiếm theo chủ đề hoặc các chủ đề liên quan

·         Tìm kiếm theo nhan đề hoặc cụm từ nhan đề

·         Tìm kiếm theo ký hiệu phân loại

·         Tìm kiếm theo kho tài liệu

·         Tìm kiếm theo tác giả, tên tổ chức, tên hội nghị

·         Tìm kiếm theo các ghi chú, bình luận

·         Tìm kiếm theo nơi xuất bản, nhà xuất bản

·         Tìm kiếm theo số tiêu chuẩn (ISBN, ISSN)

·         Tìm kiếm theo đăng ký các biệt

Bạn có thể lựa chọn Thêm lựa chọn để mở rộng các tiêu chí tìm kiếm tài liệu trong giao diện tìm kiếm nâng cao:

Khi chọn tùy chọn Thêm lựa chọn, bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và kết hợp theo nhiều kiểu tìm kiếm khác nhau

 

2.3. Giới hạn và sắp xếp kết quả tìm kiếm trong tìm kiếm nâng cao trên giao diện OPAC

Trong công cụ tìm kiếm nâng cao trên giao diện OPAC, bạn có thể kết hợp giới hạn kết quả tìm kiếm theo các thông số sau đây:

·         Giới hạn theo kiểu tài liệu, kho tài liệu, bộ sưu tập tài liệu

 

·         Giới hạn kết quả tìm kiếm thời gian xuất bản, theo ngôn ngữ tài liệu hoặc trạng thái tài liệu

·         Giới hạn kết quả tìm kiếm theo đối tượng bạn đọc, theo loại hình tài liệu

 

·         Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo thứ tự bạn đọc mong muốn

3. Tìm kiếm tài liệu thông qua danh sách các tài liệu được mượn nhiều nhất

Qua giao diện OPAC bạn đọc có thể kiểm tra các tài liệu được mượn nhiều nhất trong hệ thống. Từ đó bạn đọc có thể tìm thấy tài liệu mình muốn mượn thư viện. Để xem danh sách nay, bạn thực hiện các bước sau đây:

·         Chọn biểu tượng danh mục trên giao diện Opac, sau đó chọn Mượn nhiều nhất trong danh sách thả xuống

 

 

 

Danh sách các tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong thư viện sẽ được hiển thị.

 

 

·         Sử dụng bộ lọc dữ liệu bên tay trái giao diện để tìm kiếm tài liệu bạn muốn.

 

4. Tìm kiếm tài liệu thông qua danh sách sách mới được hiển thị trên giao diện Opac

·         Trên trang này, thư viện giới thiệu tới bạn đọc danh sách tài liệu mới nhất thư viện có. Bạn đọc thông qua tính năng này để tìm kiếm tài liệu mình quan tâm.