Your search returned 53691 results. Subscribe to this search

| |
1. Tìm hiểu quá trình nghiên cứu về đạo Cao Đài / Nguyễn Thanh Xuân

by Nguyễn, Thanh Xuân.

Source: Nghiên cứu Lịch sử.-2003.-Số 1.-Tr.26-34.0866-7497Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

2. Vai trò của truyền thông đại chúng đối với sự phát triển kinh tế xã hội Hàn Quốc / Lê Thanh Bình

by Lê, Thanh Bình.

Source: Nghiên cứu Nhật Bản.-2003.-Số 2.-Tr.62-66.0866-8655Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

3. Hàn Dũ và khởi nguồn của phong trào phục hưng Trung Quốc / K.I.Konrad; Trịnh Bá Đĩnh d.

by K.I.Konrad.

Source: Văn học.-2005.-Số 11.-Tr.123-136.Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

4. Đa dạng tôn giáo và vấn đề bảo tồn tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay (qua khảo sát hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông) / Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phạm Quang Trung

by Nguyễn, Thị Minh Ngọc | Phạm, Quang Trung.

Source: Nghiên cứu Tôn giáo.-Hà Nội : Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 2013.-Số 10.-Tr.113-123.1859 - 0403Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

5. Lào Cai tích cực chủ động, có trách nhiệm tham gia xây dựng hành lang kinh tế / Nguyễn Văn Vịnh

by Nguyễn, Văn Vịnh.

Source: Nghiên cứu Trung Quốc.-2010.-Số 12.-Tr.40-41.0868-3670Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

6. Tác động của những biến động kinh tế - xã hội trong năm 2008 tới khu vực đô thị / Nguyễn Xuân Mai

by Nguyễn, Xuân Mai.

Source: Xã hội học.-2009.-Số 2 (106).-Tr.24-30.0866 - 7659Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

7. Tình mẫu tử / Nguyễn Văn Ngọ

by Nguyễn, Văn Ngọ.

Source: Giáo dục và Thời đại.-2000.-Số 13.-Tr.15.Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

8. Nghề tằm tơ Nam Kỳ thời thuộc Pháp (1911 - 1925) : Tiếp theo và hết / Nguyễn Phan Quang

by Nguyễn, Phan Quang.

Source: Nghiên cứu Lịch sử.-2009.-Số 8 (400).-Tr.33-45.0866 - 7497Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

9. 10 năm thực hiện luật di sản văn hóa / Nguyễn Thế Hùng

by Nguyễn, Thế Hùng.

Source: Di sản Văn hóa.-2012.-Số 3.-Tr.3-11.1859 - 4956Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

10. Tác động nội các Dương Văn Minh đầu hàng ngày 30 - 4 - 1975 / Phạm Duy Hoàng

by Phạm, Duy Hoàng.

Source: Xưa & Nay.-Hà Nội : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2011.-Số 378 (Tháng 4).-Tr.7-10; tr32.Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

11. Triết lý thiết thực của người Việt xưa / Vũ Minh Tâm

by Vũ, Minh Tâm.

Source: Triết học.-2012.-Số 3.-Tr.33-37.0866 - 7632Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

12. Những cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự ra đời đồng tiền chung châu Âu / Đinh Công Tuấn

by Đinh, Công Tuấn.

Source: Nghiên cứu Châu Âu.-2003.-Số 6.-Tr.3-9.0868-3581Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

13. Lễ hội đền Lảnh Giang và tín ngưỡng nông nghiệp cổ truyền / Mai Khánh

by Mai Khánh.

Source: Nguồn sáng Dân gian.-2003.-Số 3.-Tr.31-33.Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

14. Những chuyển động mới trong quan hệ của tam giác Nga- Trung- Mỹ thời gian gần đây / Nguyễn Thái

by Nguyễn Thái.

Source: Nghiên cứu Châu Âu.-2001.-Số 1.-Tr.22-28.0868-3581Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

15. Khèn - nỗi lòng người Mông / Lương Nguyên

by Lương Nguyên.

Source: Văn hóa các Dân tộc.-2004.-Số 8.-Tr.3-5.8068-3298Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

16. Quan hệ Chăm - Việt trong lịch sử qua tín ngưỡng dân gian / Nguyễn Đức Toàn

by Nguyễn, Đức Toàn.

Source: Dân tộc học.-1994.-Số 4 (84).-Tr.47-54.0866 - 7632Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

17. Living with enterprise in an enterprise economy : Freelance and contract workers in the media / Storey, John; Salaman, Graemen...

by Storey, John | Salaman, Graemen.

Source: Human Relations.-2005.-No 8.-p.1033-1054.0018- 7267Material type: Article Article Language: English Availability: No items available :

18. Tìm hiểu nguyên nhân suy thoái kinh tế Nhật Bản trong những năm 1990 / Trần Anh Phương

by Trần, Anh Phương.

Source: Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á.-2001.-Số 2.-Tr.3-11.0866-8655Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với việc phát triển nền giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Thị Nga

by Nguyễn, Thị Nga.

Source: Triết học.-2010.-Số 12 (235).-Tr.3-10.0866 - 7632Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :

20. Toà Hôn nhân Gia đình - Nên có hay không

Source: Dân chủ và Pháp luật.-Hà Nội : Bộ Tư pháp, 2003.-Số 1.-Tr.38-41.Material type: Article Article Language: Vietnamese Availability: No items available :